vrijdag 30 mei 2014

STRIP: ARIA en de Maanogen‘Lieve dame, mag ik u een consensus voorstellen?’ is een dodelijk zinnetje uitgesproken door een handpop die door een roversbende wordt bediend.  Als de bewonners van het huis in de ogen van de pop kijken, worden ze gehypnotiseerd.  Eens de bewoners van het huis onder hypnose zijn, vragen de vragen om de pop te verbergen op een quasi onvindbare plaats in het huis.  Meestal is dat waar de bewoners hun kostbare juwelen en geld verstoppen.  Eens die plaats is aangewezen snijdt het meisje van de roversbende de keel over van de bewoners.     En dan vertrekken het meisje en haar drie kompanen met de buit.    Zo gaan ook te werk in het kasteel van de mooie Aria.  In dat kasteel wordt haar vriendin Rexanne die tijdens haar afwezigheid het kasteel bewaakt, bedwelmd en afgemaakt nadat ze ook de schatten heeft getoond aan de roversbende.   Maar Aria komt net op tijd aan om op zoek te gaan naar de misdadigers en met hen af te rekenen.     Mooie tekeningen, een spannende verhaallijn,  maar toch wat ongeloofwaardig gruwelijk.

dinsdag 27 mei 2014

Gehoord op 24 mei 2014

Welcome to this blog.  Let us know which song from the list below you want to hear again. Send a mail tobibnieuws@gmail.com

Luister live naar Radio Tequila via het internet.  Surf naarwww.radiotequila.be en klik op het icoontje LUISTER LIVE.   Laat ons weten via bibnieuws@gmail.com welke van de hieronderstaande songs uit de bib van Deinze je op zaterdag 31 mei 2014 opnieuw wil horen tijdens de uitzending.  Je hoort de meest gevraagde track.
UITVOERDER
TITEL
CD
1
Georges Delerue
Tendre poulet
18 instrumentale favorieten van Follet
2
Drs. P
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Drs Compilé sur CD
3
John Hiatt
Cry love
De afrekening 10
4
Headphone
She is electric
De afrekening 45
5
Bert Kaempfert
Living it up
18 instrumentale favorieten van Follet
6
The sound of music
Doremi
The Sound of music
7
REM
The flowers of Guatemala
Lifes rich pageant 25th anniversary deluxe
8
Tsjaikovsky
Serenade for strings opus 48
The heart of Tsjaikovsky
9
Pharrel Williams
Marilyn Monroe
Girl
10
Monty Python
Finland
The ultimate Monty Python rip off
11
Chris Isaak
Blue hotel
Wicked  game/ greatest
12
Raymond van het Groenewoud
Zoals gewoonlijk met gouden vleugels
Radio 1 sessies 200!-2012
13
Sebastien Teller
Divine
Sexuality
14
Shirley Bassey
Diamonds are forever
Best of Bond
15
Smashing Pumpkins
Never lost
De afrekening 45

Theatertekst: De koopman van Venetië

The Merchant of Venice  speelt in Venetië met Antonio, de koopman van Venetië
In het Nederlands: De koopman van Venetië

In sooth, I know not what I am so sad (Voorwaar, ik weet niet wat me treurig maakt)

I hold the world but as the world, a stage where every man must play a part, and mine a sad one
(Ik neem de wereld, vriend, voor wat zij is: een schouwtoneel, waar elk zijn rol moet spelen: de mijne is ernstig)

It is no mean happiness therefore, to be seated in the mean: superfluity comes sooner by white hairs, but competency lives longer  (Daarom is het geen middelmatig geluk, juist in het midden te zitten.  Overvloed krijgt vlugger grijze haren, en net genoeg leeft langer).

If to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches, and poor men’s cottages princes’ palaces (was doen even gemakkelijk als weten wat goed doen is, dan waren alle kapelletjes kerken en de hutten van arme mensen vorstelijke paleizen).

The World is still deceived with ornament.
(Steeds laat de wereld zich door tooi bedriegen.)

I never did repent for doing good, nor shall not now: (Een goede daad heeft mij nog nooit berouwd)

p. 208: how many cowards, whose hearts…
(hoe mening lafaard, week gelijk een trap
Van zand, draagt toch onder zijn kin de baard
Van Hercules en van de grimm’ge Mars?
Maar in zijn hart stroomt melk in plaats van bloed
Zijn moed zit in dat beetje haar, waarmee
Hij indruk hoopt te maken.  Kijk naar schoonheid,
Ze wordt gewoonlijk bij ’t gewicht gekocht;
Zo ziet men hier een wonder der natuur
Want wie er ’t meest van draagt, die is het lichtste!
De gouden lokken, kronkelend als slangen,
Die dartel stoeien met de wufte wind
Om het gelaat van een die lieflijk schijnt,
Hoe vaak niet tooiden ze ééns een ander hoofd
En ligt de schedel die ze droeg in ’t graf?
Zo is het sieraad het bedrieglijk strand
Van een kwaadaard’ge zee: de mooie sluier
Van een zigeunerin; of, met één woord,
De schijnwaarheid, waarmee de sluwe tijd
Ook wijzen vangt.

vrijdag 23 mei 2014

Gedicht uit DE EUROPESE GRONDWET IN VERZEN

Louise Rosengreen, Deense dichteres

ARTIKEL 27BIS/ het recht om te rennen

De loopband gaat sneller, sneller, sneller!
Wie is de eerste tot het zweet de wangkuiltjes vult?
De voetsporen volgen het niet meer.

Volgende keer dat je je mond opent,
Mag ik mij dan onder je tong verstoppen
Nog een paar woordjes lang?

dinsdag 20 mei 2014

Theatertekst: DE BROERS GEBOERS

ARNE SIERENS

DE BROERS GEBOERS (Uitgeverij International Theatre & Film Books, 1998)

Over de broers Marnix (die in de gevangenis heeft gezeten) en Ivan (die zich graag in vrouw verkleedt en uiteindelijk toch een homo blijkt te zijn).   Ze hebben het absoluut niet breed en ze nemen voortdurend de foute beslissingen, komen de foute mensen tegen en hebben ook de foute vader gehad.

Ging in première in april 1998, met o.a. Jakob Beks, An Miller, Wim Opbrouck..

GEPLUKT UIT HET STUK

p. 29 Dat is café; Alleman te vriend houden.
NEE peinzen maar altijd JA zeggen.
Niet akkoord zijn maar blijven knikken.

p.39 vader Noël over zijn ex:  Die kon u doen geloven dat gij ’t waart die een teloor had gebroken terwijl dat zij met de stukken in haar handen stond.

p. 49: HET THEMA VAN HET STUK: Ach, nur Familienproblemen. Kinder mit slechten Vätern.

 P 54: het leven is werken, godverdomme!

P 64: Bij de Geboers, ’t mislukt altijd.

(Marnix gaat bij het Vlaams Blok maar is niet zo Vlaamsgezind)
p. 66: Den Ijzertoren, hij mag instuiken voor mijn part.

p.90: Wij moeten leren stoppen iedere keer op voorhand al te peinzen; ’t gaat niet. Zo gaat ’t nooit niet!

zondag 18 mei 2014

Gehoord op 17 mei 2014


Welcome to this blog.  Let us know which song from the list below you want to hear again. Send a mail tobibnieuws@gmail.com

Luister live naar Radio Tequila via het internet.  Surf naarwww.radiotequila.be en klik op het icoontje LUISTER LIVE.   Laat ons weten via bibnieuws@gmail.com welke van de hieronderstaande songs uit de bib van Deinze je op zaterdag 24 mei 2014 opnieuw wil horen tijdens de uitzending.  Je hoort de meest gevraagde track.UITVOERDER
TITEL
CD
1
Elisa Waut
Four Times More
Witlof from Belgium
2
Hans De Booij
Thuis ben
Het beste van
3
Mink De Ville
You better move on
Was het nu ’70 of ’80?
4
Perry Como
I think of you
Collection
5
The Scabs
Stay
Witlof from Belgium
6
Rickie Lee Jones
Chuck E’s in love
Was het nu ’70 of ’80?
7
The Jesus and Mary Chain
Sometimes always
Afrekening 8
8
Tsjaikovsky


9
Lloyd Cole and the Commotions
Brandnew friend
The Collection
10
Yum
Fake
De afrekening 24
11
Gilbert O’Sullivan
Nothing rhymed
Depré historie 1971
12
Hoover
Wicky
De afrekening 12
13
The Pebbles
Get around
Witlof from Belgium
14
J. Bastos
Loop di love
Depré historie 1971
15
Stan Ridgway
Camouflage
Was het nu ’70 of ’80?


vrijdag 16 mei 2014

Boek: Wat is kunst?LEV TOLSTOI/  Wat is kunst

Schrijvers hebben soms een accurate kijk op de toekomst.  Zo schreef de Russische schrijver Lev Tolstoi in een uitgebreid essay dat verscheen aan het eind van de 19de eeuw de volgende slang van een zin: ‘We zullen niet meer, zoals nu, een ei eten dat is gelegd door een kip die we zelf hebben grootgebracht, of brood van graan dat we op onze eigen akker hebben verbouwd, of een appel van een boom die we jarenlang hebben zien groeien en die voor onze ogen heeft gebloeid en vrucht gedragen, maar in plaats daarvan smakeloze, voedzame consumptieproducten tot ons nemen waarvan de bereiding in scheikundige werkplaatsen zal plaatsvinden en het resultaat zal zijn van de gezamenlijke inzet van vele mensen, die elk hun luttele steentje zullen bijdragen’.  Als dat geen voorspelling is van de gentechnologie of om het pejoratiever uit te drukken de genetische manipulatie.  Dit citaat komt uit het boek WAT IS KUNST? dat een verzameling is van beschouwingen over kunst die tussen december 1987 en maart 1898 verschenen in het tijdschrift VRAGEN OVER FILOSOFIE EN PSYCHOLOGIE (Voprosy filosofii i psichologii).    Een ontnuchterend boek.  Ontnuchterend omdat het verrast dat Lev Tolstoi een ongefundeerde, kritische kijk op de kunst van zijn tijd had.    Zowel poëzie, proza, muziek en schilderkunst konden weinig rekenen op zijn steun. Vooral omdat hij de kunst ervan beschuldigde de massa, in de meeste gevallen, de arme boerenbevolking, te verloederen met hun onsamenhangende, duistere,  gecompliceerde en vooral ook,  onzedige inhoud en wansmakelijke vormen.
Bovendien vond Tolstoi het maar niets dat kunstenaars geld verdienden, geld dat kwam van rijken die volgens hem decadent leefden en geen voeling meer hadden met de hard wroetende arbeiders en de landbouwersmassa.   Voor Tolstoi mocht ook het kunstonderwijs afgeschaft worden, alweer omdat dit onderwijs de kunstenaars die technieken en inhouden aanreikte die de verloedering van de mens in de hand werkten.   En een derde schietschijf voor Tolstoi waren de critici, de zogenaamde kunstkenners, die alleen maar de decadente kunst de hemel in prijsden en meewarig neerkeken op de toegankelijke kunst die door een breed publiek kon begrepen en gesmaakt worden.    Vele grote namen uit de kunstgeschiedenis kunnen niet op veel sympathie rekenen van Tolstoi:  Wagner, Beethoven (in de meeste gevallen althans), Baudelaire en Verlaine waren voor hem kunstenaars van de elite, die hen rijkelijk betaalden om hun onbegrijpelijke, symbolistische werken te scheppen.  In een uitgebreide passage beschrijft Tolstoi een voorstelling van Die Ring des Nibelungen van Wagner. Hij vindt het allemaal grenzeloos belachelijk omdat hij gewoonweg weigert op te gaan in het artistieke gebeuren en zijn verbeelding niet geprikkeld voelt.
Maar wat vindt Tolstoi dan wel goede kunst?  De ‘kunst van de toekomst’, zoals hij ze noemt berust op het ideaal van algehele broederschap waarin iedereen zichzelf kan herkennen.  De kunst zal helder, een voudig en compact zijn. Poëzie, muziek, schilderkunst moeten voor iedereen begrijpelijk zijn.   De kunst zal spontaan groeien vanuit de lessen die de gewone school aanreikt en niet de academies.  Iedereen zou zich actief met kunst kunnen bezighouden zonder daarvoor geld te verdienen.    Zo zal de arme boer niet overvallen worden door oneindige lof voor een dichter als Poesjkin die achteraf blijkt een decadent leven geleid te hebben.  Nee, de kunst moet er zijn voor het volk en niet voor de kunstenaar zelf.
Verder is Lev Tolstoi bijzonder kritisch over de  kerk met hun rituelen en de patriottische kunst met hun afgoderij van het vaderland.   Maar wél vindt hij dat de christelijke leer, los van het instituut, de inspiratiebron moet zijn van de kunst, want “Of het de zogenaamd beschaafde lieden van onze tijd nu bevalt of niet, religie laat zich niet wegpoetsen”;

Geplukt uit het boek

p. 117: het unieke van kunst is juist dat zij voor iedereen zonder onderscheid des persoons verstaanbaar is en aan emoties appelleert die voor iedereen herkenbaar zijn.

p. 148 Zodra een schrijver te verstaan geeft dat er een droevig of grappig moment aankomt, wordt alle lust om te huilen of te lachen ons ontnomen.

dinsdag 13 mei 2014

STRIP: Al zolang ik me herinner...AL ZOLANG IK ME HERINNER … : Anita Bomba door Cromwell (tekeningen)/ Eric Gratien (scenario)

Citaat:

Bizarre strip die draait rond de dagboeknotities van Anita Bomba die banken rooft en kluizen opent door een bom te laten ontploffen.  Dus, pas op als ze op café lastig gevallen wordt, want dan zou ze wel eens haar handtasje kunnen achterlaten, zoals het trouwens ook in dit stripverhaal gebeurt. Ze is voortdurend op de loop voor de politie, in dit geval inspecteur Michael Bottles.  Zowel Bottles als Anita worden geholpen door cyberwezens van zonderlinge makelij: maar gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn ze wel.   Dat maakt dit grillig getekend stripverhaal wel intrigerend om lezen.
Tijdens haar verbanning op zee vraagt de robot van Anita zich af: ‘Merkwaardig toch, zoals jullie mensen al moeite hebben met een normaal gesprek zodra jullie vijf dagen niet gegeten of gedronken hebben.’

Geplukt uit de strip

Ter informatie: nadere beschouwing van de statistieken van de politievoorlichtingsdienst leert dat 98% van de nachtelijke oproepen afkomstig zijn van de gestoorden, blufgozers en dronken grappenmakers… einde informatie

Altijd hetzelfde liedje! Guller met complimenten dan met fooien!