vrijdag 31 juli 2015

BOEK: kijken naar fresco's


Kijken naar fresco’s/ Ernst Kurpershoek

Een fresco is een muurschildering aangebracht op een natte pleisterlaag
Je leest hoe de frescoschilder te werk ging
Ze werkten bv. met kartons waarop de ontwerptekening al stond en die dan werd doorgetekend op de  dunne gladde pleisterlaag, intonaco heette dat.
Zo’n frescoschilder werkte in een ver verleden op zijn werkplaats met leerlingen en assistenten

Het boek bevat scherpe kleurrijke afbeeldingen van fresco’s en leert je ook kijken naar fresco’s als beeldverhalen.  Bovendien ontdek je ook hoe dat nu uiteindelijk zit met het lineair perspectief.

dinsdag 28 juli 2015

Gedicht van W. Hessels

Een Leeuw Is Eigenlijk Iemand

DE BIJ
 (geschreven door W. Hessels) gevonden in de verzamelbundel EEN LEEUW IS EIGENLIJK IEMAND, Nederlandstalige dierenpoëzie, samengesteld door Wim Zaal

Met korte rukken tekent zij kristallen
Figuren in de strakke zomerlucht,
Soms plotseling verstard, maar zij ontvlucht
Zichzelf dan weer in een voortdurend vallen

Van verrukking in verrukking en van schrik in schrik
Tot zij pijlsnel een bloemkelk heeft gevonden
En zich verdiepend in de koele gronden

Vergeet, vergeet, één peilloos ogenblik

vrijdag 24 juli 2015

De economie volgens Varoufakis


De economie volgens Yanis Varoufakis, zoals uitgelegd aan zijn dochter.

Economie saai?  Neen, zeker niet als je het vlot leesbare boek van de voormalige Griekse minister van financiën leest, je weet wel de kale knapperd die de wereld veroverde met zijn doodnuchtere maar vanzelfsprakende oneliners, Yanis Varoufakis.  Een geniaal wiskundige én economist die het de Europese Unie absoluut niet makkelijk maakte met zijn doorgedreven pleidooi voor kwijtschelding van de Griekse schuldenberg.    Varoufakis heeft dat boek geschreven voor zijn al even opstandige en mokkende tienerdochter.    Helder legt Varoufakis uit hoe het economisch handelen groeide waarbij hij een scherp onderscheid maakt tussen belevingswaarde (het genot dat mensen aan goederen of diensten hebben) en de ruilwaarde (het financieel voordeel dat mensen aan diezelfde goederen of diensten hebben).    Op een ontluisterende maar toch wel heel aanvaardbare wijze overtuigt Varoufakis de lezer van zijn visie op schuld, winst, rijkdom, krediet, crisis.   Daarnaast vergeet hij niet onophoudelijk te pleiten voor de belangrijke rol van de staat als regulator, als objectieve en strenge politieagent die de vrije markt moet bijsturen als ondernemers en bankiers een loopje nemen met hun investerinsplannen.   En er is ook de dreiging voor het milieu. Interessant aan het boekje van Varoufakis is dat hij in zijn pleidooien geregeld vertrekt vanuit de kunsten, zoals de literatuur, zoals de Faust van Marlowe, of Dickens of Goethe. Of de film, zoals the Matrix, de kapstop waaraan hij diverse invalshoeken van zijn pleidooi ophangt.    Uiteindelijk stelt Varoufakis de wetenscahppelijkheid van de economie in vraag die meer op astrologie dan op astronomie lijkt.    Laat je evenwel niet overdonderen door de trefzekere stijl van Varoufakis, want hoewel hij duidelijk met kennis van zaken schrijft, vergeet hij af en toe toch wat nuances aan te brengen in zijn verhaal over ondernemen, politieke en kerkelijk beleid.

Uit het boek geplukt

p. 9: Dat er, als je goed kijkt, achter elke economische theorie een fascinerend debat schuilgaat: een debat over menselijke angsten, waaraan tot nog toe alleen dichters, toneelschrijvers en musici een zinnige bijdrage hebben geleverd.


p.185 Economie mag dan wiskundige modellen en statistiek gebruiken, maar ze lijkt meer op astrologie dan op astronomie.  In tegenstelling tot natuurkunde, waarin de natuur zelf de onkreukbare rechter is van natuurkundige hypothesen, kan economie niet zo functioneren.

dinsdag 21 juli 2015

Wandelgids VestingstedenEen vestingstad? Dat is een stad die de burgers in oorlogstijden tussen de 15de en 18de eeuw beschermde door  zijn wallen, muren, bastions en andere verdedigingswerken.   Er is in Nederland een vereniging die de belangstelling voor vestingssteden wil levend houden, o.m. door de organisatie van een jaarlijkse Vestingstedendag.   Daarnaast bestaan er ook wandelgidsen doorheen die vestingssteden zoals de ANWB WANDELGIDS met de titel VESTINGSTEDEN met 40 wandelingen tussen 3 en 13 kilometer doorheen zo’n stad.  Eigenlijk wandel je door militair erfgoed dat o.m. bestaat uit kanonnen, lage torens buiten het muurvlak van een vesting, rondelen noemen die torens,  of bastions, een vijfhoekig bouwwerk. In de Nederlanden werden vooral vestingen opgebouwd tegen de Spanjaarden   In deze gids vind je een vlot leesbare inleiding over de verschillende soorten ontwerpen en plannen van vestingsssteden, gevolgd door korte maar degelijk gedetailleerde wandelingen doorheen zo’n vestingsstad. Elke wandeling is voorzien van tips om de auto te parkeren en de wandeling aan te vatten.  Je vindt ook een degelijk gedetailleerd wandelplan met uitleg over de gebouwen langs de wandelroute én tips voor restaurants, cafés.  Uitdagend en prikkelend deze wandelgids van de ANWB.

vrijdag 17 juli 2015

KOMEDIES VAN SHAKESPEARE: driekoningenavond

Résultat de recherche d'images pour "KOMEDIES VAN SHAKESPEARE"

Twelfth night; of, what you will  
In het Nederlands: Driekoningenavond


If music be the food of love, play on; give me excess of it, that, surfeiting, the appetite may sicken, and so die.
(indien muziek het voedsel is der liefde, speel verder dan, en geef mij overdaad zodat mijn liefde er ziek van wordt en sterft)

Love thoughts lie rich when canopied with bowers. (Liefde droomt zoet bij lieflijk bloemgestreel)

Love sought is good, but given unsought is better (Want is het heerlijk, liefde te verlangen, heerlijker is ’t ze ongevraagd te ontvangen)


In nature there’s no blemish but the mind; none can be call’d deform’d, but the unkind (al wat natuur geschapen heeft is goed, mismaakt is enkel een ontaard gemoed)

dinsdag 14 juli 2015

gedicht van KEES VAN KOOTEN

Gedenk te sterven

Ik heb geen schedel op mijn schrijftafel nodig
En hoef mijn voet niet op een Romeinse ruïne te platen
Of een medaillon te dragen met een splinter van een heiligenbotje

Het is voldoende te bedenken dat elk gebruiksvoorwerp
In dit zonnige kamertje mij gaat overleven –
Tapijt, radio, boekenstander en schommelstoel.

Niet een van deze voorwerpen zal mijn begrafenis bijwonen,
zelfs niet de gebutste zwanenhalslamp
met zijn onvermoeibaar koesterende schijnsel.

Hoewel ik wel grotere gruwelen kan bedenken
Dan het beeld van zijn waggelen over het kerkhof
Als een oude knecht, zijn staartsnoer achter zich aan slepend,

Terwijl de kleine kring van rouwenden eerbiedig voor hem wijkt.

vrijdag 10 juli 2015

ELEPHANT van Raymond Carver

Résultat de recherche d'images pour "ELEPHANT van Raymond Carver"

Een van de grootste verhalenschrijvers uit de Russische literatuur is Anton Tsjechov.   En een van de grootste verhalenschrijvers uit de Amerikaanse literatuur is Raymond Carver.   En Raymond Carver heeft geheel in de stijl en de traditie een verhaal geschreven over … , jawel, Anton Tsjechov.   Die op z’n sterfbed samen met zijn vrouw en de dokter, een laatste glas champagne drinkt.  Dit verhaal vind je weer in de verhalenbundel ELEPHANT van Raymond Carver.    Een mooie collectie verhalen die overwegend draaien rond de relatie tussen de getrouwde man en getrouwde vrouw.   De meeste verhalen zijn geschreven vanuit het standpunt van een mannelijk ik.   Die ik-figuur heeft meestal een of meerdere ex-vrouwen.   Soms moet die ik-figuur aan hen denken, ook al zit hij in een nieuwe relatie.   In een extreem geval bezoekt de ik-figuur zijn ex-vrouw die een onafgebroken klaagzang afsteekt tijdens zijn bezoek en hem uiteindelijk alles vergeeft als hij neerknielt aan haar voeten en de rand van haar kleed vastneemt.   Onderdanig, hulpeloos en ook lichtjes dramatisch zo’n houding, maar zo is die ik-figuur ook in de meeste verhalen: de vrouwen, of de verliefdheid op vrouwen, overvalt hem en lijdzaam ondergaat hij alles, ook de vervelende trekjes van zijn partners.    Carver suggereert heel scherp de leegte en zinloosheid van een leven met twee, waardoor de sfeer van de meeste verhalen eerder naturalistisch is.  Een keer wordt de tragiek van de armoede hilarisch in het titelverhaal ‘Elephant’ als de ik-figuur een telefoontje krijgt van zijn broer die dringend geld nodig heeft.   De goedmoedige ik toont zich bereid zijn broer financieel te steunen.  Maar er is ook zijn moeder die van hem een maandelijkse toelage krijgt.  En zijn dochter die beslist om samen met haar twee kinderen haar man te verlaten.  En er is nog een zoon ook die dreigt met zelfmoord als hij niet geld krijgt van zijn vader.    Kortom, sfeervol, meeslepend en geschreven in een zeer toegankelijk Engels.

Uit het boek geplukt

p. 109: To take a wife is to take a history


p. 109: autobiography is the poor man’s history

dinsdag 7 juli 2015

dichtbundel KLEMTEKEN

Résultat de recherche d'images pour "BUNDEL KLEMTEKEN,"

Gedicht van Renaat Ramon

OPUS

 Zes dagen had ik met klei
En kleuren gewerkt, maar
Tevreden was ik niet: niet alles
Wat gedacht werd was gedaan
En niet alles wat gedaan was
Had een naam gekregen.

Veel woorden weigerden vorm
En mij was het niet gegeven
Leven te lenen aan het leem.
Veel bleef er onvoltooid
En veel ook bleek onvruchtbaar,
Niet vatbaar voor een door-
Tocht naar het paradijs.

Want alleen orde is eeuwig,

Maar ook Chaos is een god

vrijdag 3 juli 2015

Measure for measure

Résultat de recherche d'images pour "verzameld Shakespeare"

KOMEDIES VAN SHAKESPEARE
(Vertaling WILLY COURTEAUX, verzameld werk)

Measure for measure, speelt in Wenen met Vincentio, the Duke en Angelo, the deputy
In het Nederlands: LEER OM LEER

Our doubts are traitors, and make us lose the good we oft might win, by fearing to attempt
(Twijfels zijn verraders die ons het goede dat wij konden winnen door aarzelen doen verliezen.)

Can it be that modesty may more betray our sense than woman’s lightness?
(Is ‘t mogelijk dat zedigheid de zinnen meer bedwelmt dan wuftheid?)

Fit thy consent to my sharp appetite
(Geef je dus over aan mijn fel verlangen)

Virtue is bold, and goodness never fearful
(Deugd is moedig en goedheid kent geen vrees)

Love talks with better knowledge, and knowledge with dearer love
(Liefde spreekt met meer kennis, en kennis met meer liefde)

Novelty is only in request: and it is as dangerous to be aged in any kind of course, as it is virtuous to be constant in any undertaking.  There is scarce truth enough alive to make societies secure, but security enough to make fellowships accursed.
(alles wat nieuw is wordt nagejaagd, en het is even gevaarlijk oud te zijn in om het even welke levenswijze, als het deugdzaam is onstandvastig te zijn in om het even welke onderneming.  Er is maar nauwelijks genoeg goede trouw om het bestaan van de maatschappij te waarborgen, maar borgstelling genoeg om alle kameraadschap te doen afzweren.)

p. 89
If I do lose thee, I do lose a thing

Verlies ik jou, ‘k verlies iets wat alleen
Een dwaas behouden wil. Een adem ben je,
Van elke wiss’ling in de lucht afhankelijk
Die ieder uur het huis dat je bewoont
Bedreigt.  Je bent de nar slechts van de dood,
Je poogt hem door je bange vlucht te ontwijken
Maar je rent steeds naar hem toe. Je bent niet edel,
Want elk genot waarin je vreugde schept
Is laag geboren. Je bent ook niet dapper
En vreest zelfs de gespleten, zachte tong
Van de arme worm.  Je beste rust is slaap,
Je zoekt hem vaak, maar siddert voor de dood
Die toch niets méér is. Je bent niet jezelf,
Want je bestaat uit niet te tellen zaadjes
Uit stof gegroeid.  Gelukkig ben je niet,
Want wat je niet hebt jaag je na, en wat
Je hebt vergeet je. Je bent niet standvastig,
Want wonderbaar is ’t wiss’len van je stemming
Als volgde ze de maan. Rijk, ben je arm,
Want als een ezel, onder ’t goud gebogen,
Draag je je zware rijkdom slechts één tocht
Waarna de dood je ontlast.  Je hebt geen vriend,
Want je eigen bloed zelfs dat je ‘vader’ noemt,
Het kroost dat uit je lenden is gesproten,
Vervloekt je jicht, je zweren en je hoest
Dat ze niet vlugger je in het graf doen dalen.
Je hebt geen jeugd en ook geen oude dag,
Maar slechts als ’ t ware een korte middagslaap
Die droomt van beide – want je blije jeugd
Vergrauwt als ze bij stramme ouderdom
Moet beedlen gaan; en ben je oud en rijk,
Dan mis je vuur en lust en kracht en schoonheid
Die rijkdom doen genieten. Wat zit daarin
Dat leven heet?  Toch loeren in dat leven
Wel duizend doden; en toch vrezen wij

De dood die alles effent.