vrijdag 27 november 2015

STRIPREEKS: Kroost


Stripverhaalreeks van CARABAL onder de titel KROOST, de belevenissen van vader, moeder en hun twee zonen, Paul en Ronny, met al even typische karaktertrekjes, zoals slordigheid, imitatiedrang en ongebreidelde spotzucht, dat allemaal natuurlijk tot grote ergernis van hun ouders.  En die twee zijn ook karikaturaal: de vader wat schimmig en onopvallend in het gezinsleven, maar de moeder uitgesproken bezorgd, vooral voor de gezondheid van haar kinderen, maar ook fel met zichzelf begaan.  En als de moeder dan nog eens zwanger wordt, dan zijn de grapjes en de kleine ergernissen nooit ver weg.  En mama wil een dochter.  Waarom?  Ach,  ze ziet haar zoons voetballen op het strand: Braziliaanse omhaal, italiaanse kopstoot, Portugese borstcontrole, Koreaanse counter, Senegalees boogje…tot wanneer een bal als een kogel met de Franse slag recht in het gezicht van vader terechtkomt… Geestig ook als de oudste bluft dat hij de eerste was in de baarmoeder, terwijl de jongste zegt: tja, dat kon je zien met al die rommel die je daar hebt achtergelaten.    Een strip vol ruwe schetsen die de lezer wat ruimte tot verbeelding laten…
dinsdag 24 november 2015

Gedicht van Theo van Baaren

Gedicht van THEO VAN BAAREN (geplukt uit GERRIT KOMRIJ: De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in 1000 en enige gedichten)

De taal is taal als stroop;
In een kom van stilte
Gemengd uit zeven delen
Dood, tweemelodie
En nog een deel geheim.
Wie in de kom valt is
Reddingloos verloren,
Maar wie geduldig vist
Gezeten op de rand
Vangt soms een klein geheim.


zaterdag 21 november 2015

Gehoord op 21 november 2015

Welcome to this blog.  Let us know which song from the list below you want to hear again. Send a mail to bibnieuws@gmail.com

Stem je nummer in de bibtop 15 én, misschien in, de top 1019.   Mail je favoriete songs uit de playlisten hieronder door naar bibnieuws@gmail.com
De songs in hoofdletters vind je weer in de
top 1018


UITVOERDER
TITEL
CD uit de BIB van Deinze
1
WHITNEY HOUSTON
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
The Big Five; dance classics
2
Kings of Leon
Use Somebody
Only by the night
3
SEAL
CRAZY
SEAL
4
Tears for Fears
Woman in chains
The best of Café Del Mar
5
Wheat us
TEENAGE DIRTBAG
De afrekening stu bru 26
6
Adam Cohen
Matchbox
Like a Man
7
WILL TURA
EL BANDIDO
Helemaal Tura
8
Filip Kowlier
Ik ben moe
Tien jaar
9
GENESIS
I CAN'T DANCE
Depréhistorie 1992
10
Gotye
Somebody that I used to know
Making Mirrors
11
Jeff Buckley
HALLELUJAH
GRACE
12
Ben Ostyn
Little Rascal
Turquaze
13
MARIA MCKEE
SHOW ME HEAVEN
De mooiste openingsdansen
14
Clouseau
De tegenpartij
Vonken en vuur
15
MADONNA
INTO THE GROOVE
The immaculate collection

CARL MARIA VON WEBER

dinsdag 17 november 2015

GEDICHT van Jean-Marie Maes


TWEEDE FIGURATIE 8 (Jean-Marie Maes) (uit HOTEL NEW FLANDRES/ 60 JAAR VLAAMSE POEZIE 1945-2005

Tussen de jaren
Groeit gras en mos,
Rook rijst in het stof der steppe
En in de rode regen
De roep der late ruiters

De roofwinden rusteloos
Schreeuwen het schrijnen
Van de dazende nadagen

Redding, de kroon op het kruis,
Als het kringende water

Vaag en ver, een leugen

vrijdag 13 november 2015

BOEK: Ongeloofwaardig, hoe ik mezelf radicaliseerde

Résultat de recherche d'images pour "ONGELOOFWAARDIG, hoe ik mezelf radicaliseerde"
ONGELOOFWAARDIG, hoe ik mezelf radicaliseerde en daarvan terugkwam door DENNIS ABDELKARIM HONING (1990)& NIKKI STERKENBURG

1) hoe ik me bekeerde
2) hoe ik radicaliseerde
3) hoe ik deradicaliseerde

Een indrukwekkend verhaal over hoe een Nederlandse jongen in de ban van de radicale islam kwam.  Een boek ook dat aantoont dat een beleid zeker kan inzoomen op de oorzaken van radicale bekeringen om een wildgroei van terroristisch geweldaanslagen te vermijden.    De auteur reikt zelfs suggesties aan de politici om een andere koers te varen, zoals:

1) bewaar de pluriformiteit binnen de islam:orthodoxie heeft rechten
2) gerichte weerzin tegen bewezen onethische zaken binnen de islam

3) luister de orthodoxe groep permanent af, want orthodoxie is een voedingsbodem voor radicalisering en potentieel geweld

dinsdag 10 november 2015

GEDICHT van Geert Van Istendael


Geert Van Istendael (het geduld van de dingen)
Romeins olielampje

Uit grote tijd, uit nacht van aarde zweeft
Een vlammetje op ons toe, omhooggehouden
Door vrouw, door slaaf, door grijze man.  Het beeft.
Wat is er van het donker? Klein vertrouwen
Van een gezicht, een hand, een kring die leeft.

Geen licht is lichter. Wie het draagt, verschuift
Met één hand duisternis.  Licht is behoud.
Wat buiten deze lichtkring ligt, is koud.


vrijdag 6 november 2015

STRIP van Niksdoen krijg je dorst


Strip VAN NIKSDOEN KRIJG JE DORST van Sokal

Benoît Sokal is een Brusselse striptekenaar die samen met Schuiten en Comès deel uitmaakt van de elite van Belgische striptekenaars voor volwassenen.  Van hem is de creatie Canardo, de Humphrey Bogart of inspecteur Columbo van de dierenwereld, zegt Sokal zelf.    Inderdaad, de personages in de strips rond de detectivefiguur Canardo zijn allemaal dieren, uiteraard gekleed zoals mensen.  Wat dat betreft doet de omgeving wel denken aan Animal Farm.  En ook de menselijke kleine kanten worden uitvergroot, eens ze in dierengedaante op de lezer worden losgelaten.   Dit stripboek bestaat uit korte afleveringen en is eigenlijk een bloemlezing van wat Sokal met zijn eendendetective gepresteerd heeft in de jaren 1976-1984.  Ik vermoed dat je ofwel voor of tegen deze strip bent: zwart-wit, waarbij duisternis en licht fel tegenover elkaar worden uitgespeeld, uiterst expressief en gedetailleerd waardoor de striplezer gedwongen wordt om ook stripkijker te worden.    En nu volwassenen in de ban zijn van boeken om tekeningen te kleuren… misschien dat de strips van Sokal zich daar ook toe lenen?

dinsdag 3 november 2015

BOEK over de metamorfose van de wereld

DE METAMORFOSE VAN DE WERELD, de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw van Peter Conrad

Metamorfose betekent zoveel als gedaanteverwisseling. Als je de titel van dit boek leest, denk je dat het werk focust op de veranderingen die de wereld in zijn geschiedenis gekend heeft.  Maar dan hebben we het hier niet over sterrenkunde of geologie, maar wel over cultuur. Met zijn boek wou Peter Conrad als cultuurhistoricus aantonen hoe ferm de wereld van gezicht veranderd is in de twintigste eeuw, vandaar de ondertitel van het boek ‘de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw’.   En natuurlijk kun je zelf al achterhalen wat de wereld in de vorige eeuw zo veranderd heeft: inderdaad de beide wereldoorlogen.  Maar daar wil Conrad niet uitgebreid bij stilstaan, en dat is maar goed ook, want dan bewandel je weer platgetreden paden.  Conrad onderzoekt hoe kunstenaars uit diverse disciplines zoals de literatuur, filosofie en godsdienst, de beeldende kunsten, de muziek en wat later de film- en toneelwereld bijgedragen hebben tot een ander gezicht van de wereld.   Maar ook bij de industriële en wetenschappelijke omwentelingen die de twintigste eeuw heeft gekend krijgen veel aandacht. De automatisering van bv. huishoudelijke taken, de popularisering van computer en het internet, hebben drastische veranderingen teweeggebracht, niet alleen in de wereld, maar vooral ook bij de kijk die de bewoners hebben op deze wereld en op het leven.  Conrad schaatst moeiteloos van een muziekstuk naar een toneelwerk of een filmfragment om zijn visie op de doordringende veranderingen te staven.   Daarbij maakt dit boek ook voortdurend duidelijk dat de kunstwerken onlosmakelijk verbonden zijn met de tijdsgeest waarin ze zijn ontstaan.  Een poëtica, een interpretatie van de werkelijkheid ontspruit dus ook aan de beleving van de wereld waarin de kunstenaar en zijn publiek leven.    Peter Conrad behandelt in 30 hoofdstukken thema’s als het einde van de wereld in Wenen, het onderzoek van het heelal,  de evolutie van treinen, auto’s en vliegtuigen,  wapentechnologie, de evolutie van Parijs, het einde van de wereld in Berlijn, de Chaplinrage, de groeiende belangstelling voor en de grotere invloed van Amerika,  de nieuwe en nieuwere mens in de wereld van de massareclame, enz… Het dertigste hoofdstuk heet Doorgaan dat hij laat eindigen met een foto van een reageerbuis met DNA, voorafgegaan door de zin: “Binnen deze enkele molecule gaat het spel van combinaties door en zorgt ervoor dat het leven doorgaat en nooit ophoudt te veranderen.” (p. 882).

Uit het boek geplukt

p. 15  Maar de oude versie van de menselijke natuur had nog lang niet afgedaan en de geschiedenis leek aan te tonen dat de mens een wilde bleef.

p. 19 Alle vooruitgang is uiteindelijk schadelijk, ook al is die schade uit te stellen.

p. 83 De kunst werkt net als de wetenschap analytisch en ontleedt voorwerpen in hun samenstellende delen. Ze voert een onderzoek uit – van het gezicht van een vrouw, of van het heelal – dat op vernietiging berust.  In haar meest gedurfde vorm beraamt ze de uiterste aanval op de materie door een atoom te splijten.

p. 125 Mensen zijn parasieten op een planeet die hun behalve in de bevoorrechte enclaves van Europa en Noord-Amerika, een bestaan misgunt.

p. 193 Zo nam Picasso systematisch de hele kunstgeschiedenis door, en maakte zijn voorgangers tot voorlopers van zichzelf


p. 279 Het gebed is de ultieme onttrekking aan betrokkenheid bij de gemeenschap, een vrome voorbereiding op de dood.p.300 Elk tijdperk had zijn eigen psychologische karakter. Het classicisme vereerde de rede, de romantiek had diep ontzag voor de hartstocht, maar ‘wanneer het modernisme “mens” zegt, bedoelt het de zenuwen.’  Bahr vatte de stemming van de nieuwe mensen samen als een ‘mystiek van de zenuwen’ of ‘virtuositeit van de nervositeit’.

p. 304 Revoluties gaan altijd verder dan de aanstichters ervan hadden bedoeld

p. 316 Verzamelen dwingt de willekeur tot een militaire discipline.  Een verzameling is bovendien een kleine, persoonlijke investering in onsterfelijkheid.

p. 346 Omdat we in ons innerlijk zo sterk van elkaar verschillen, proberen we de vrede te bewaren door er uiterlijk hetzelfde uit te zien.

p. 456 De beschaving, zei Freud, is een geïnstitutionaliseerd en onderdrukkend geweten, waarvan de last ons opzadelt met psychische onvrede.

p. 474 Een tijd zonder goden moet wel afgoden maken.  Daarom produceren de massamedia ‘instant mythen’ voor onze onmiddellijke consumptie, zoals Cocteau zei, ‘door mensen uit te vinden die al bestaan en ze een denkbeeldig leven te geven’.

p. 475 Maar de mythologie zelf behoudt haar macht over ons, en haar meest schaamteloze verzinsels vertellen de waarheid over onze begeerten en over noden die we, bij gebrek aan een beter woord, maar geestelijk zullen noemen.

p. 506 We leren praten, suggereert Chaplin, om ons ergens uit te kunnen praten. Beter dan wie ook laat hij zien dat het lichaam, zelfs als het zwijgt, in staat is leugens te vertellen over zijn werkelijke beweegredenen.

p. 509 Gelach heeft geen geweten en kent geen mededogen

p. 512 Chaplin was de eerste op maat gesneden god van de twintigste eeuw; een wereldwijde beroemdheid, wiens uiterlijk een eigen leven was gaan leiden en de man zelf overbodig had gemaakt.

p. 599 Amerika is uitgevonden om het tweedracht zaaiende, onderdrukkende Europa van zichzelf te redden: een geweten in ballingschap, aan de overkant van de oceaan.

p. 638 Het tijdperk van het licht kwam in Hiroshima ten einde.  De atoombom stelde alles binnen zijn bereik aan het zonlicht bloot.

p. 655 Wat wij een ongeluk noemen, kan in werkelijkheid wel opstand zijn

p. 656 Als de menselijke geest ineens rekening moet gaan houden met nieuwe werkelijkheden, heeft fictie zijn nut

p. 699 Terugkijkend op je tot stilstand gekomen zelf zie je dat je rusteloze angsten er niet toe doen. Waarom zouden ze ook, als er zo ontelbaar veel, aan de lopende band nieuw geschapen anderen zijn die hetzelfde lot delen?

p. 702 Het is beter na te maken dan te scheppen, want wie iets creëert, verwijst naar de omgekeerde mogelijkheid tot vernietiging.

p. 710  De industrie bedenkt een nieuw uiterlijk en merkt vervolgens dat iedereen het accepteert.

p. 732 Warhol vond het verlies van die goddelijkheid niet erg. ‘Praters,’ redeneerde hij, ‘doen iets. Schoonheden zijn iets.’

p. 753 Ons gevoel van morele gepriviligieerdheid even terzijde schuivend moeten we ons de vraag stellen hoe we het misbruik van andere soorten, of van de natuur zelf, kunnen rechtvaardigen.  Zelfs vee dient niet te worden behandeld als die gekooide, uitgehongerde, in elkaar geslagen joden in de wagons.

p. 837 In mythen bestaat eerst de ruimte, en is de tijd daarvan afgeleid.  De stoffelijke wereld is de primaire realiteit en gaat vooraf aan onze vluchtige reis erdoorheen.  Door verhalen te vertellen kennen we een geschiedenis toe aan die bestendige ruimte. Maar aan verhalen komt een eind, opgeslokt door de tijd, terwijl de ruimte – het gebied dat we zo graag zouden willen antropomorfiseren – onverzettelijk en stil voort bestaat.  Deze verankering heeft een remmende invloed op de geschiedenis en verhindert de tijd om zijn loop naar het einde te beginnen.

p. 845 Aangezien we niet kunnen verdragen dat de natuur van toevalligheden aan elkaar hangt, leggen we haar aan de hand onze eigen culturele behoeften aan banden.

p. 855 Een citaat kan een onverdraaglijke nostalgie oproepen, het verlangen naar een verloren thuis uit het verleden.

p. 860 Modernisten hebben er altijd plezier in gehad net te doen of ze vandalen waren.

p. 882 (laatste zin): Binnen deze enkele molecule gaat het spel van combinaties door en zorgt ervoor dat het leven doorgaat en nooit ophoudt te veranderen.Snippers uit het boek

Fin du siècle, fin du globe
Na godenschemering, kwam de mensenschemering
Potsdammer pLATz is het belangrijkste plein van de 20ste eeuw
75: Proust over de roman: ‘En voor mij is de roman niet alleen vlakke psychologie, maar ook psychologie in ruimte en tijd’
Het bestaanstempo wordt sneller door trein en vliegtuig
Een snelschrijver draait en beweegt
De auto als anatomie en sterfelijkheid van de mens: auto is lijkwagen
Het vliegtuig verandert perspectief: de mens kijkt ook vanuit de lucht
Zaum = ga voorbij aan de rede, over taal en woordspelletjes zoals bij dada.
De auteur experimenteert om de taal los te maken van de betekenis en de wereld te ontmenselijken.
De atomisering van de wereld: de mens lost op in zinloosheid
De cut-uptechniek van William Burroughs
Alfred Polgar wil geen romans lezen, maar wel grammatica’s om het even van welke taal. De presentatie van de vorm en de functies van de taal vergenoegde hem
Een naam houdt niet iemands identiteit in.
Toen in december 1910 het karakter van de mens veranderde, liet dat het menselijk lichaam niet onberoerd.
De terminologie van Forster over de personages in de roman doet denken aan kubisme, bv. flat character
Picasso kopieert liever anderen dan zichzelf te herhalen
205, De schilder moest  een pianist zijn
Heeft het over muziek van Berg, Mahler, Bartok, Schönberg, Wagner
Voor Schönberg bewees Mahlers muziek het bestaan van de ziel.
245 Ik ben geen pacifist
Blaise Cendrars: ‘J’ai tué’
251 de humanisatie van de kubistische oorlog
De bommenwerper als protagonist van de 20ste eeuw
Filosofen met hun ideeën zoals Nietzche, de filosoof met de hamer
Het lichaam is de coördinatie kwijt
Machines van comfort worden machines van oorlog
De primitieve geest schuilt in ieder van ons.
Maar analyseren is atomiseren, afbreken. Het denken wordt destructief
De tragische ironie is dat juist die kwaliteit die de bron is van de unieke charme en waarde van de Europese beschaving – het zelfbewustzijn van het individu en van de verschillende nationaliteiten – tot onenigheid en verval kan leiden.
267: misschien willen we wel oorlog?
Russen geloofden in de technologie van de perfecte maatschappij
De kakafonie van de muziek
Kunst van Prokofiev, Sjostajatowitsh, Majakowvski, Eisenstein
Over de vele cafés in het Westen en de weinige cafés in Moskou
Veel besproken is het boek: The man who was Thursday , roman van Chesterton.
De straat wordt geen ontspannen publiek domein meer maar wel een gecontroleerd plein met angst voor afluistering
De dichter wordt een ambachtsman die op zijn eigen wijze aan de opbouw van een nieuwe maatschappij bijdraagt. Majakowski noemde rijm een soort cement waarmee zinnen verbonden worden; hij vergeleek ritme, ‘de oerkracht en de oerenergie van de poëzie’, met elektriciteit, met het voltage waarop Lenin vertrouwde bij de bouw van het communisme.
Volgens Walter Benjamin was het ene regiem niet beter dan het andere
Stalin had beloofd dat hij een ‘monteur van zielen’ zou zijn
Voor Freud is schoonheid gelijk aan perversiteit

De wereld en het ego was in stukken gedacht, net als de architectuur
De Eiffeltoren luidt de ijzertijd in
De architectuur van Van de Rohe, Gropius, Le Corbusier en Schlemann komt ter sprake
Het glazen huis der surrealisten, maar Hitler tolereerde die doelloze doorzichtigheid niet
De surrealisten schiepen heilige dingen zoals de strijkbout met spijkers van Man Ray, beschouwden zij als fetisj
Voor de surrealisten was het mysticisme een drug die binnen ieders bereik lag en een gegarandeerd directe werking had
De Sade daagde met zijn excessen God uit en voelde zich niet gestraft voor zijn seksuele escapades.
Fotgoraag Brassai zwerft door Parijs, stad van genot, waar sex wordt geradicaliseerd met amorele speeches
De fisicofollia
De kwade geesten van de Duitse inflatie waren financiële atheïsten, mannen die wisten hoe ze geld konden produceren juist omdat ze er niet in geloofden.
De mensen betaalden graag voor het voorrecht de realiteit vervangen te zien worden door een schimmenspel
Er is geen maatschappij: veel beschouwingen en artistieke verwijzingen naar Berlijn
De muur van Berlijn wordt artistieke uitlaatklep
Kritiek van schilder Emile Nolde op Europa als Avondland: dat is kunstmatig en arrogant
De muziek van Debussy klonk als herovering van de cultuur door de natuur
Er is een museum van Fritz Lang in appartement in Berlijn
Over Gauguin en balletdanser Nijinksi
Mexico heeft de revolutie en de onrust politiek geïnstitutionaliseerd
Afkeer van het publiek voor de negerdansen van Josephine Baker, die Westerse artiesten inspireerde
Thomas Mann was tegen het onbewuste en het excessieve
Stravinsky was een revolutie met zijn Le Sacre du Printemps
Hoe Hitler zich spiegelde aan de verering van de goden, en zeker aan Wagners Wotan
De machines keren zich tegen ons.
Schlemmer verklaart dat het lichaam een geheimzinnige reeks symbolen is.
R.U.R. = Rossums Universal robot van Capek
De genesis wordt herschreven en het omgekeerd het einde van de wereld herdacht
Huxley heeft Chaplin ontmoet
Chaplin is een sentimentele socialist
Kritiek van Chaplin op Brecht en Eisenstein
Chaplin vond dat de ruimte een gevangenis is, een plek, net als de hel van Sartre, waaruit geen ontsnappen mogelijk is.
Hoe de film kijkende mens wordt beïnvloed door montage en door collage kunst
!!!! p. 530 SCHRIJFOEFENING!! Karl Kraus was een ‘eenvoudige krantenlezer’ geworden: hij gebruikte schaar en lijm om de schizofrenie van de hedendaagse geschiedenis aan te tonen: op een en dezelfde bladzijde van een krant lees je een bericht overeen kapotgeschoten leger en een verslag van een feestelijke opening
536 ode aan het licht door o.a. Niels Bohr
537 !!!! SCHRIJFOEFENING: beschrijf voorwerp van uit verschillende standpunten én lichtinvallen met woorden
542 over films van Kieslowski (trois couleurs); P. Greenaway
544: Léger: ‘Laat uw ogen, laat uw bril vervangen. De film gaat beginnen’.
545 clair obscur + het omgekeerde
546 Volgens Léger bevinden we ons in het tijdperk van de specialismen
548 over films van Godard
550 fotografie werd een democratische kunst
552 camera is het geweten van de mensheid geworden.
553 Welles: ‘U gaat niet deze film zien, deze film gaat u zien’
554 Bunuel ziet de destructieve mogelijkheden van de film
555 Bunuel wil het oog doorprikken om de dromen zichtbaar te maken
558 de beschadiging van het oog
560 nimfolepsie = verliefdheid op lichtende schimmen
562 filmvoorbeelden van films die iets laten zien die we normaal gezien niet kunnen zien
569 tijdperk van de rede is voorbij als Hitler boeken wil verbranden en de moderne kunst verbiedt.  Hitler veroordeelt het christendom
De nazi’s grijpen terug naar het verleden, het oude Rome
579 Speer zei dat Hitler boeken niet vertrouwde omdat de lezer zich in asociale eenzaamheid kon opsluiten.  Hitler wou collectieve zaken als theater, show, sport
582 Hitler is jaloers op Japanse shintoïsme
583 Albert Speer ontwerpt  Germania, nieuwe hoofdstad
Heidegger: zijn is heimwee naar leegheid
584 Volgens Speer herinneren de grote overkoepelende ruimtes het individu aan het feit dat hij maar een vlekje was, door hier binnen te gaan zou hij atomisering ondergaan
586 Blitzbezoek van Hitler aan gevallen Parijs
Pirandello, Pound, Cocteau, Genet in de ban van Mussolini, Hitler en Stalin
586 zij Hitler en De Sade de meest bevrijdende geesten?
590 manuscript van De 120 dagen van Sodom van De Sade ontdekt in Duitsland in 1904
593 Mishimia aangetrokken door esthetisch-terroristische.  Hij pleegt zelfmoord
596 Olympische spelen in Japn in 1940 waren chaotisch.
600 een lofzang op Amerika door Maurois, Breton, Varese
607 Brecht was verwonderd over onrustig bewegende Amerikanen in auto’s
608 Picasso ziet New York als kubistische stad
609 de mechanisatie van Amerika
610 Door het geluid van de kabels realiseerde De Beauvoir zich de triomf van de abstractie van Amerika
619 Camus en Brecht beginnen te twijfelen over Amerika
625 de Western films hopen op het einde van de geschiedenis, op een tijd waarin boer en knecht vrienden zullen zijn
627 The good, the bad, the ugly verwijst naar de Europese geschiedenis van de 20ste eeuw
628 Fotograaf Frank ziet een zwartwitfilm van Brady als symbool voor hoop en wanhoop
630 Isherwoord noemde Californië een tragisch land – zoals Palestina, zoals elk beloofd land; de tragiek was dat de beloftes altijd gebroken worden
632 ‘net echt’- foto’s
633 Eco ziet het hyperrealisme van het land
Jean Baudrillard zegt dat Amerikanen een nieuw ras zijn: niet helemaal menselijk meer, omdat menselijkheid immers onvolmaaktheid betekent.
641 de oerknal (begin, schepping) en de kernbom (eindpunt, vernietiging)
Film: Rebel without a cause (over atoomboom)
643 Zabriski point
646 Catch 22
649 Rosenquist bevestigde dat de natuur na de bom was veranderd
651 Dr. Strangelove: film met ‘drones’
652 Regenboog van zwaartekracht (Pyncheon)
662 Stieglitz schreef in 1923 in zijn buitenhuis in Lake George over het oneindige en gebleekte, heerlijk abstracte Amerika dat hij omschreef als ‘Wit – wit – wit – zo schoon’
679 De beatnik en de armoede
683 Art Garfunkel stak tussen 1984 en 1996 het continent te voet over.
685 Hugo Ball beweert in 1917 dat een duizendjarige cultuur desintegreert: er zijn geen zuilen en ondersteuningen, geen funderingen meer… die zijn allemaal tot ontploffing gebracht.
686 Goebbels wil individualisme vernietigen
687 Speer vond de massaverrukking door Hitler op gang gebracht prachtig.
689 Sjostakovitsj bouwde in zijn symfonieeën geheim stukken die karikaturen zijn op het sovjet regime
Kundera begreep Sjosakovitsj
691 Bettelheim bezoek t Israël in 1964 en vindt het een totalitaire staat
692 Vance Packard vindt dat Amerikanen het meest gemanipuleerde volk buiten het Ijzeren Gordijn
701 Warhal had een gebrek aan levensangst dus mocht hij niet bij de kunstenaars horen
Cage alles wat de mens maakt is muziek
706 De jaren 60: Think silver (zilver was de toekomst, ruimtevaarders droegen zilveren pakken)
709 de mode herhaalt zichzelf
710 Warhol: voorstander van de spijkerbroek
712 Warhol als schoenindustrieel
717 ‘Tijd is niet meer en ruimte is verdwenen’
720 hoe huishoudelijke apparaten ons leven beïnvloeden
De telefoon, en fax en antwoordapparaten
728 De schrijfmachine, dictafoon zijn bevrijding van Henry James
Blindtypen
729 Leve de tikfouten
731 Warhal trouwt met een bandrecorder die hij mijn vrouw noemt:
732 Warhol houdt van voortplantingstechnologie want hij beweert niet verliefd te worden
!! Als Conrad het heeft over films vermeldt hij telkens de namen van de acteurs en zelden van de personages die ze vertolken.   Alsof de acteurs hun eigen leven spelen, toch wat bizar.
735 Glenn Gould ondersteunde technologische mogelijkheden: hij zou de solopartij alleen opnemen en dat zou kunnen gemixt worden achteraf met een opname van het orkest
737 de walkman
740 anekdotes over mentaal fotograferen
744 over video en tv
751 het internet en de virtuele realiteit
758 Het trieste der tropen van Levi-Strauss
756 Over Primo Levi
759 Robbe-Grillet: de mens is hypocriet
760 metaforen van de kleuren
De mens kijkt naar de wereld maar de wereld kijkt niet terug.
760 Steppenwolf Hesse
762 Levi + entropie + verraad + humanisme
764 Foucault beschouwde de mens als een uitvinding van de laatste tijd.  En eentje die zijn langste tijd misschien wel gehad heeft.
765 Isherwood + Muscle Bach
766-7 Schwarzenegger + Terminator
758  Total Recall van verhalen
+ Blade Runners (van P¨hilips K. Dick)
774 Racisme: zwart/ balck/ kolonisatie
776  kritiek op overwicht van de blanken
780 de vrouw/ homoseksueel  als onderdrukte
786 natural born killers
790 Virginia Wollf
wat is de sexuele aard van de geest?
791 Gore Vidal met zijn boek Myra Breckinridge
794 Valerie Solanis/ lesbo die Warhol neerschoot
795 seks verandert in de 20ste eeuw, net als de aarde, en ging de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de persoonlijke identiteit bepalen
796-7 de homogemeenschap
798 onderdrukkende gedachte dat seks dient als voortplanting
798 Isherwood als homo
801 nieuwse cultuur van het mysticisme van de genitaliën/ sadomasochisme
De Sade
802 nieuwe sexperimenten: roekeloos explorerende sex  van de binnenkant
AIDS
Vb. Forster, Isherwood, White, Mapplethorpe,
805 Japn: geen individu meer maar afstandelijk samenleven
806 Japanse kijk op leven in de gemeenschap
809  Japans woord: ‘batakusai betekent ‘boterachtig’ en verwijst naar de walging van de jappen voor de westerlingen die een lactosestank uitwasemen door hun voeding
811-12 Na WO II worden de Jappen zelfzuchtiger
813 het nut van karaoke is je opruiende, onbeleefde, buitenlandse sentimenten ten gehore brengen
817 De jappen kopiëren de architectuur van het Westen
821 illusies = mono igai no mono = dingen die geen dingen zijn, zoals een meloen: pas als je hem opensnijdt weet je hoe hij smaakt
824 architect Ito ziet het gebouw als een kledij
Hij maakt het lichaam tot een geweten
829 de jappen volgen lessen in buigingsgraden
834 de ontdekking van de nieuwe gebieden en de eindigheid van de ruimte, dankzij het internet
835 Hesse, Siddharta verdrijft de tijd door meditatie
838 Lévi-Strauss vindt in Sao Paulo zijn wereld niet terug
Hij noemt zich entropoloog die zichzelf ziet als een onvolmaakte verbinding tussen lichaam en geest.
839 misschien is het wel de taak van de postmoderne tijd om de wetenschap weer ondergeschikt te maken aan de mythe
Ortega Y Gasset wordt veel geciteerd
854 Warhol beweerde dat eindigheid snelle vernieuwing tot gevolg zou hebben.  Dus de nieuwe stad bevat geen antiquiteiten. 
Eco beweert dat we emotioneel geremd zijn, doordat we te veel weten.
Man en vrouw durven niet meer zeggen ‘ik hou van jou’ omdat het teveel zou klinken als een smakeloos zinnetje uit een liefdesromannetje of dito film. Dus we zetten het tussen aanhalingstekens.
Marinetti veroordeelde musea en noemde ze begraafplaatsen.  Duchamp raadde aan alle Rembrandts van de muren van de tentoonstellingszalen te halen en ze als strijkplank te gebruiken.
Boulez publiceerde een aanval op het saaie orthodoxe serialisme in de muziek.
Forster schreef dat de tijd de vijand moet zijn van de romanschrijver, maar de ruimte heft de tijd op net zoals in het museum zonder muren dat André Malraux voor ogen had.
Borges hechtte grote waarde aan boeken omdat ze prachtige, oncontroleerbare verdichtsels waren.
Hoewel het soms lijkt alsof het verleden dictatoriale macht over ons uitoefent, is het verleden in feite overgeleverd aan onze grillige herinneringen
Freud beschouwde hypermnesie als de ziekte van deze eeuw: we herinneren ons te veel.
Het spel is onze metafoor voor het leven en voor de manier waarop we onze tijd besteden.

Eco merkt op dat het schrijven van een roman een kosmologisch gebeuren is.