vrijdag 30 september 2016

ROMAN: Ik denk dat het liefde wasKathleen Vereecken schreef een boek dat geïnspireerd is op de figuur van Jean Jacques Rousseau, de 18de eeuwse filosoof en pedagoog bekend van boeken als Julie, ou la nouvelle Héloise, le Contrat Social en Emile ou de l’éducation.    Rousseau werd voor zijn boeken verketterd, er waren zelfs boekverbrandingen en hij moest uiteindelijk vluchten naar Zwitserland, het land waar hij geboren werd (in Genève).   Rousseau had een relatie met een jonge naaister Thérèse Lavasseur bij wie hij vijf kinderen had, die op de dag van hun geboorte door de vroedvrouw naar het vondelingentehuis werden gebracht.  Het verhaal van deze roman van Vereecken wordt verteld vanuit het stndpunt van een van de vondelingen, Léon, een jongen die opgroeit in de Morvan bij een stiefzus die met toewijding voor hem zorgt.  Verrassend genoeg pleegt ze zelfmoord omdat ze een realtie met een molenaar van haar meoder niet mag verderzetten.    Léon (die eigenlijk Dieudonné heet), vetrekt naar Parijs en in zijn eenzaamheid proeft hij ook van de armoede.  Toch leert hij lezen en eschrijven en geleidelijk aan groeit bij hem de zin om te achterhalen wie zijn ouders zijn.  Een meeslepende en leerrijke roman.

Uit het boek geplukt

p. 33 … huilen is troost zoeken in je eigen tranen


p. 218 Vanaf nu zou ik de verhalen die me verteld werden, bekijken als sneeuwvlokken.

dinsdag 27 september 2016

BOEK: De architectuur van het gelukHoe taai kan een inleiding van een boek zijn.   Gevaarlijk ook, als een inleiding de lezer niet ‘verwelkomt’ is er kans dat het boek opzij wordt gelegd.  En dat zou jammer zijn, zeker in dit geval, want Alain de Botton heeft een interessante inleiding geschreven tot de architectuur, een inleiding die je voortaan attenter doet kijken naar gebouwen, huizen, monumenten in de stad of op het platteland.    De Botton is filosoof van opleiding en dat merk je ook aan zijn invalshoek en aan de vragen die hij doorheen zijn verhaal over de architectuur rondstrooit.   Hij koppelt beschouwingen die heel toegankelijk leesbaar zijn, dus niet zoals die inleiding, aan historische kennis.  Zo steekt de lezer een en ander op over bv. de geschiedenis van de kathedralen, de tegenstelling tussen de keuze van schoonheid tegenover functionaliteit, de manier waarop gebouwen invloed kunnen hebben op het geluksgevoel van de bewoner of ook de wijze waarop kathedralenbouwers erin slaagden de mensen te doen beseffen dat schoonheid gelijkstaat met moreel gedrag wat in een kerk of kathedraal het religieus gevoel aanwakkerde.  Zodat gelovigen niet hun tijd verloren door de bijbel te lezen bv.    Straffe anekdotes lees je ook in dit boek, o.a. hoe de villa van de rijke Parijse familie La Savoye, een hoogfunctionele, sobere villa ontworpen en gebouwd in 1929 door de bekende Le Corbusier.   Maar in 1937 schrijft madame La Savoye een boze brief naar de architect om te vragen om alle problemen aan die villa met een plat dak waar het overal binnen regent uiteindelijk onder handen te nemen.  Dat is nooit gebeurd want door W.O. II moest de familie vluchten.   Oh ja, er bestaat ook ideologische architectuur: denk maar aan Albert Speer, die met zijn nazi-architectuur, met overdonderende verticale lijnen het fascisme wilde suggereren.   Maar daarnaast heb je ook de democratische architectuur die het vooral van de horizontale, golvende lijnen moet hebben.
Uit het boek geplukt

P 28: Pas in samenhang met pijn krijgen veel mooie dingen hun waarde.

vrijdag 23 september 2016

NASLAGWERK: Het cultureel woordenboekIn de bib hebben ze diverse naslagwerken, naast woordenboeken en encyclopedieën, hebben ze ook naslagwerken rond een thema, zoals het cultureel woordenboek bv. waarin de woorden, namen en begrippen alfabetisch zijn gebundeld rond bv. aarde en weer, geschiedenis, wereldpolitiek, wereldgeografie, mythologie, bijbel, godsdienst, wiskunde, wetenschappen, Nederland, podiumkusten, gebonden kunsten en media.

Altijd handig om wat extra-informatie op te zoeken. 

dinsdag 20 september 2016

BOEK: Essays schrijvenFilosoferend schrijven, dat moet kunnen.   Montaigne deed het al graag en met toewijding in de zestiende eeuw in Frankrijk en in Engeland was er iets later Francis Bacon.     Maar ze hadden allebei een verschillende manier: Montaigne was niet bang om te verdwalen in zijn gedachten, terwijl Bacon duidelijk wist waar hij zou uitkomen in zijn redeneringen.   De ene mijmerde en weidde uitvoerig uit, de ander argumenteerde.  In een vlot leesbaar boekje van Louise Stiller met de titel ESSAYS SCHRIJVEN krijg je een veelheid aan tips aangereikt zoals:
- graaf in je eigen herinneringen en ervaringen;
- associeer zo levendig en vrij als je kunt;
- stel de juiste vragen;

- observeer én bedenk welke boeken, films, foto’s of liedjes je aan iets doen denken….

vrijdag 16 september 2016

GEDICHT van Piet Hein Houben


PIET HEIN HOUBEN

Steeds

Dit is de zee: een bed met baldakijn
voor losse vlechten en losbandig licht,
voor blauwe ruimte en voor evenwicht
in de beweging van het samenzijn.

Dit is mijn zee: de dans tot op de huid
met sluiers water, golven en de stroom
verslingerd aan de voorsprong op de droom
die zijdezacht omsingelt en omsluit.

Steeds als de leegte mij bezet, verdeelt,
draag ik mijn lichaam ijlings naar de zee;
zij neemt mijn armen en mijn benen mee
en laat mij drijven op een hand die streelt,
en laat mij vonken slaan van lieverlee

en haar bewonen als een spiegelbeeld.

roman: VISSEN HEBBEN GEEN VOETEN van Jon Kalman Stefànsson

Résultat de recherche d'images pour "VISSEN HEBBEN GEEN VOETEN Jon Kalman Stefànsson"

VISSEN HEBBEN GEEN VOETEN Jon Kalman Stefànsson

Een auteur moet toch een goed schrijver zijn als hij de lezer prikkelt om het land te bezoeken waarover hij een roman heeft geschreven, of waar hij het romanverhaal laat plaatsvinden.   Stefànsson is zo’n schrijver en het land waar hij geboren en getogen is heet Ijsland waar ook het verhaal van deze roman plaatsvindt.  In de diverse verhaallijnen volgt de lezer een aantal Ijslanders die in het heden leven, maar ook het verleden van hun ouders en grootouders in zich meedragen.  En ook de gebeurtenissen uit het leven van die mensen wordt verteld.   Dit boek leert je de Ijslanders kennen; de Ijslanders, die eilanders zijn die geleerd hebben om hun mannetje te staan op het land, maar vooral ook op de zee want een groot deel van de rijkdom van Ijsland heeft te maken met de visvangst.  De zee is het terrein van de man, terwijl de vrouw het land moet beheren, dat is ook iets wat diepgeworteld zit in het gemoed van de Ijslander. 
De Ijslander die het niet evident vindt dat Amerikaanse troepen een deel van hun grondgebied hebben ingepalmd om de wereldvrede te bewaren.  Maar ook de Europese visquota, die  beperkingen oplegt van het aantal vissen dat mag gevangen worden, aanvaarden ze niet zomaar.  Deze roman gaat ook niet voorbij aan alles wat de Ijslander zo menselijk, zo universeel maakt: de verliefdheid, de ontgoocheling in de liefde, het verkeerd begrepen worden, het liefdesverdriet, de verleiding, de huwelijksvreugde, maar ook de ellende van het huwelijk, als gevolg van drankmisbruik, of door gebrek aan communicatie, de moeilijke verhouding tussen de geslachten, verkrachting, poging tot zelfmoord, overspel, het immense verdriet.     Kortom, een roman over het leven en over het lijden aan het leven, de onmacht, de onderdrukking, de worsteling met het geweten en het godsbeeld.   Dat alles is een heel aangrijpende stijl geschreven: hier wordt voortdurend gezocht naar de juiste vergelijking, het passende beeld, het juiste woord.   Oh ja, een van de hoofdfiguren stottert.  Als metafoor kan dat ook tellen. Je mag hier als het ware meedeinen op de gedachten- én woordenstroom van de verteller, wat deze roman qua stijl zo eigenzinnig én ook poëtisch maakt, aarzelend zelfs waardoor hier de suggestie van het onzekere van het leven wordt versterkt.    En de verteller houdt van muziek, niet alleen van Bach, maar ook van popsongs waaruit hij citeert, zoals de Beatles, Knock on Wood, Do that to me one more time…
Of het lied ‘Love you to’ van George Harrison

Uit het boek geplukt
p. 16  … iemand die gaat schrijven, mag niets verzwijgen
p. 20 Het gaat niet al te best met ons en het lijkt voor de mens steeds gecompliceerder om te leven, alsof hij steeds slechter in staat is met het leven om te gaan.
p. 60 Hoe kan iemand die iets weet over de mens, zijn geschiedenis, zijn cultuur, aard, innerlijke wereld, het absurde uitsluiten?
p.106 Waarschijnlijk zeggen we nooit helemaal de waarheid.
p. 149 … de mens is een gevaarlijk dier en de geschiedenis getuigt van de akelige gebeurtenissen waarbij de gewoonlijk beschaafde mens met plezier en uit vrije wil aan de meest afschuwelijke wandaden heeft deelgenomen,…
p. 162 We kunnen woorden het zwijgen opleggen, vermoedens niet.
p. 162 Degenen die zoveel beloven, de hemel zelfs, zijn naar alle waarschijnlijkheid of dichters of politici.
p. 165 De eeuwigheid is als een reuze groot, stil kerkorgel.
p. 184 Wie zich onderdompelt in herinneringen en de verloren tijd loopt het risico zijn omgeving te vergeten.
p. 216 De liefde staat niet op de lijst van discussiepunten van Breznjev en Carter, de twee machtigste mannen op aarde, dat klopt natuurlijk niet, dat moet een vergissing zijn, want we zijn nauwelijks in iets anders dan liefde en geluk geïnteresseerd.
p. 251 Een wereld zonder muziek is als de zon zonder licht, een lach zonder vrolijkheid, een vis zonder water, een vogel zonder vleugels.
p. 275 Wie onvermogend is, heeft het altijd bij het verkeerde eind.

p. 287 Misschein zou geen enkele vergadering bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties moeten beginnen voordat er niet minstens een halfuur Bach voor de congresledenis gedraaid, want degene die dan nog  aan wrok kan denken, niet toe kan geven, degene die na een halfuur met Bach naar iets anders dan schoonheid, eendracht en redelijkheid hunkert, is geschift.

STRIP Moea Papoea‘Breng het glas ter hoogte van het verstand’ zegt een Leuvense student als hij het glas heft met een inwoner van Papoea
‘Vrede op aarde aan alle madammen van de wereld’, zo probeert de inheemse koning Papoea Madame Pheip te verleiden om met hem te trouwen

Dit en nog veel meer knotsgekke situaties en figuren ontdek je in deze Nero-strip.  Maak hier ook kennis met Sofie, de kangoeroe die ‘vergenoegd huppelt met de atoomplannen in haar buidel’.

dinsdag 13 september 2016

gidsen van Umbrië

Résultat de recherche d'images pour "Ontdek Umbrië"

Résultat de recherche d'images pour "100 x Umbrië"UMBRIE:  Ontdek Umbrië/ Reisgids met 30 dagtochten/ 100 x Umbri, de mooiste reisbestemmingen.

Umbrië: een fascinerend groen heuvellandschap waar je ontelbare kleine dorpjes kan weervinden. Waar je de adem van Etrusken en Romeinen nog hoort.   Een wandeling door de rijke, maar ook vooral, religieuze cultuurgeschiedenis van dit stukje Italië dat aan Toscane doet denken.   Ook de stadjes zijn echt de moeite waard om te bezoeken zoals Trevi, Spello, Todi, Montefalco, Foligno, Bevagna en Assisi. Drie reisgidsen leiden je langs de mooiste ontdekkingen van dit prachtland waar een dag niet kan eindigen zonder heerlijk eten en verkoelend drinken, bij voorkeur op een terrasje van een of andere piazza van een stadje. 

GEDICHT van Luc Boudens

EEN TELOORGANG

Ge ziet er goed uit.  Ge blaakt
Van al hetgeen ge moet blaken.
Ge zijt jong,

En ge stapt.  Ge stapt verder en verder
En later en later, ge stapt,
Stap per stap, ge stapt, ge stapt.
Ge zijt daar nog maar aangekomen
En ge sleept u voort,
Ge sleept die logge kop,
Dat voor altijd moeë lijf mee.

Het is gelijk in de Grote Films.

zondag 11 september 2016

Gehoord op 10 september 2016

Welcome to this blog.  Let us know which song from the list below you want to hear again. Send a mail to bibnieuws@gmail.com
Stem je nummer in de bibtop 15 én, misschien in, de top 1019.   Mail je favoriete songs uit de playlisten hieronder door naarbibnieuws@gmail.com
De songs in hoofdletters vind je weer in de
top 1020
UITVOERDER
TITEL
CD uit de BIB van Deinze
1
C.C.R.
BAD MOON RISING
WOODSTOCK
2
Joni Mitchell
Woodstock
Hits
3
BOB DYLAN
HURRICANE
Het beste uit RADIO 1 CLASSICS
4
MGMT
Kids
De afrekening
5
VENGABOYS
WE LIKE THE PARTY
GREATEST HITS
6
The Pointer Sisters
I’m so excited
Tachtig was prachtig
7
JOHN TRAVOLTA & OLIVIA NEWTON-JOHN
YOU'RE THE ONE THAT I WANT
GREASE
8
K-Maro
Femme like U
Donna hitclub/ The best of 2004
9
MOODY BLUES
NIGHTS IN WHITE SATIN
HET ALLERBESTE UIT CLASSICS 1000
10
Joe Jackson
Breaking us in two
Night and Day
11
TRIGGERFINGER
I FOLLOW RIVERS
MNM BIG HITS
12
Van Morrison
Moondance
Moondance
13
BEACH BOYS
GOOD VIBRATIONS
RANDOM ACCESS MEMORIES
14
Lennon John
Power to the people
Legend
15
WILL TURA
EENZAAM ZONDER JOU
FC DE KAMPIOENEN: jubilee generale

ARVO PÄRT

vrijdag 9 september 2016

ROMAN van StendhalRood en Zwart is een bekende roman uit de Franse literatuur, verschenen in 1830 en geschreven door Stendhal.   Het boek maakte in de 19de eeuw veel ophef in Frankrijk omdat het ongeremd melding maakt van de verboden liefdes die Julien Sorel, een jonge getalenteerde en intelligente plattelandsarbeider heeft.  Hij wordt in bescherming genomen door de priesters die hem een degelijke opleiding geven zodat hij vrij snel als leraar Latijn bij een begoed gezin kan intrekken.  Maar er groeit een passionele relatie tussen hem en de moeder van de kinderen.  Dan krijgt hij de kans om naar Parijs te verhuizen, waar hij bij een gegoede familie terechtkomt en waar zijn militaire ambities worden aangewakkerd.  Maar ook daar geraakt hij in de ban van de liefde, als hij een passionele affaire begint met de dochter des huizes.   Rood staat niet alleen voor de militaire uitrusting van de Franse soldaten maar ook voor passie, lijden, liefde, terwijl zwart niet alleen verwijst naar de priestertoog die Sorel draagt, maar ook naar het rationele, het beredeneerde, het donkere dat het emotionele wil bezweren.   Een uitgebreid boek dat, naast de meeslepende en spannende liefdesgeschiedenis, ook de lezer inzage heeft in de tradities en de denkwijzen van de Fransen in de 19de eeuw.

Uit het boek geplukt:


p.32 In Parijs is de liefde een kind van de romans

p. 86 Denken doet lijden

p. 105 Vrouwelijke perversiteit, dacht Julien. Wat voor genoegen, wat voor instinct drijft hen ertoe om ons te bedriegen!

p. 180 Iedere ware hartstocht denkt alleen aan zichzelf.

p.210 Want men moet zich amuseren, vervolgde de markies, dat is het enige reële in het leven.

p. 272 … een roman is een spiegel die langs een grote weg wordt meegedragen.  Nu eens weerkaatst hij in uw ogen het hemelblauw, dan weer de modderpoelen op de weg. En wilt u dan degene die de spiegel in zijn hand heeft van immoraliteit beschuldigen?

p. 316  Mijn hemel! Waarom ben ik zoals ik ben?

p. 361  Men sterft zoals men kan; ik wil aan de dood alleen op mijn manier denken.

dinsdag 6 september 2016

GEDICHT van ALEIDIS DIERICK

Het ontbijt

Brood en koffie in een baancafé
Een haag van meidoorn tussen haar
En zwaar verkeer honger naar brood
Maar naar u beminde nog meer

De morgen hoog open op heimwee
De geur nog van nacht van netels
Van rubber van stof in de sloten
Wegwijzers naar Waterloo.

Soms moet zijn gaan en alleen zijn
En wonen waar niemand haar ziet
Losscheuren zichzelf uit zijn handen

Alles weigeren zelfs verdriet

zondag 4 september 2016

Gehoord op 3 september 2016

Welcome to this blog.  Let us know which song from the list below you want to hear again. Send a mail to bibnieuws@gmail.com

Stem je nummer in de bibtop 15 én, misschien in, de top 1019.   Mail je favoriete songs uit de playlisten hieronder door naarbibnieuws@gmail.com
De songs in hoofdletters vind je weer in de
top 1020


UITVOERDER
TITEL
CD uit de BIB van Deinze
1
GERRY RAFFERTY
BAKER STREET
City to City
2
The Beatles
Back to the USSR
1967-70
3
The Andrew Sisters
Boogiewoogie Bugie Boy
Depré historie
4
DR. ALBAN
IT'S MY LIFE
I LOVE THE 90S
5
Helen Shapiro
Walking back to happiness
Depréhistorie 1961
6
COLDPLAY
VIVA LA VIDA
DEATH AND ALL HIS FRIENDS
7
Ultravox
Dancing with tears in my eyes
The Collection
8
PETER FRAMPTON
SHOW ME THE WAY
FRAMPTON COMES ALIVE
9
Albert King
Driving Wheel
I’ll play the blues for you
10
MAMA'S & PAPA'S
MONDAY MONDAY
CALIFORNIA DREAMING The best of
11
Lies Steppe
Today
STeppe
12
WILLY SOMMERS
LAAT DE ZON IN JE HART
FC DE KAMPIOENEN/ TOURNEE JUBILEE
13
Lily Allen
Everyone’s at it
It’s not me, it’s you
14
NATALIA
I'VE ONLY BEGUN TO FIGHT
FC DE KAMPIOENEN FEESTHITS
15
ARVO PART