dinsdag 8 november 2011

Boek ELSSCHOT: LEVEN EN WERKEN VAN ALFONS DE RIDDER


Dit boek is een levensverhaal van de Antwerpse schrijver die velen beschouwen als  een van de grootste schrijvers uit ons taalgebied.  Deze levensbeschrijving laat zich vlot lezen en legt die toch wel complexe dubbelzinnigheid bloot van een man die aan de ene kant een harde en gewiekste zakenman was, maar aan de andere kant ook een poëtische ziel was die romans en, sporadisch, gedichten schreef. 
Toen hij aan het schrijven was, bleef je beter uit zijn buurt want dan bleek hij onuitstaanbaar te zijn voor zijn huisgenoten.   Als zakenman scherpte Alfons de Ridder zijn pen in een uitgebreide briefwisseling waaruit blijkt dat hij toch aardig op zijn strepen kon staan.   Dat Alfons de Ridder humor had, maar ook geslepen en listig was, dat hij soms in tranen uitbarstte toen hij zijn eigen werk voorlas, kom je te weten in dit boek van Vic van de Reijt, getiteld ELSSCHOT, LEVEN EN WERK VAN ALFONS DE RIDDER.  Een biografie die duidelijk maakt dat vele van zijn romans heel dicht aanleunden bij zijn eigen leven.