vrijdag 20 mei 2016

BOEK: Ondernemend leren met moderne media



Ondernemend leren doet een appèl op het vermogen van kinderen om ideeën in daden om te zetten. Dus creativiteit, vernieuwing , durven nemen van risico’s en kunnen plannen en doelen halen.
Interessante stelling: het resultaat van leren moet niet alleen veel weten zijn, maar een leerling moet met de verworven kennis en vaardigheden ook iets kunnen en willen doen én zich daar verantwoordelijk voor voelen.
Met haar rijk geïllustreerd boekje wil Itie van den Berg de lezers tips en ervaringen over moderne media aanreiken van ondernemende kinderen, leerkrachten en ondernemers.  Zo ontdek je de webshop met tuinproducten, QR-codes in de kidsbieb, reclamecampagnes met de iPad of kan je de gezonde toer opgaan met een website en kookboek.