donderdag 6 oktober 2011

Boek: Emile Claus en het landleven

Emile Claus, De ijsvogels / Les patineurs, 1890-1891

Nu hij er niet meer is, krijg ik soms het gevoel alsof het land zijn ziel verloren had’.  Dat  schreef Cyriel Buysse over Emile Claus.  Dit citaat lees je ook in het boek Emile Claus en het landleven,  geschreven door JOHAN DE SMET.   Naast beschouwingen bij de figuur en bij het werk van Emile Claus biedt het boek een overzicht van de belangrijkste schilderijen die Claus maakte over het leven op het platteland: boeren die zwoegen onder de zon, mensen die schaatsen op de dichtgevroren Leie…    Naast een aantal schilderijen staan ook zwart-witfoto’s die de lezer de kans geven om het realistische beeld uit die tijd te toetsen aan het werk van Claus.   Dit boek vind je weer op de eerste verdieping van de bib van Deinze.