dinsdag 19 november 2013

ROMAN: Specht en zoon
Literatuur schrijven is kunst, hoewel je ook wel wat tips en tricks kunt krijgen via schrijfopleidingen.
En aangezien romans schrijven een kunst is, probeert de auteur ook grenzen te verleggen, zoals andere kunstenaars dat doen.  De Nederlandse schrijver Willem Jan Otten heeft dat ook geprobeerd in zijn roman SPECHT EN ZOON.   Wat er zo artistiek is aan deze roman?  Het standpunt van waaruit het verhaal verteld wordt, namelijk het doek waarop geschilderd wordt, in dit geval, een “zeer dicht geweven vier maal universeel geprepareerd doek.”   Dat doek vertelt het verhaal van de schilder Felix Vincent die het doek gekocht heeft maar het een tijd onbeschilderd laat staan omdat het zo’n groot formaat heeft.     Tot op de dag dat er een mysterieuze rijke maar oud, doodzieke man, hem de opdracht geeft om een schilderij te maken van een jongen die naakt op het bed ligt en die de zoon van de man blijkt te zijn.    De schilder baseert zich op een foto en op het videomateriaal die hem in het allergrootste geheim wordt getoond.  In het allergrootste geheim, inderdaad, want de opdrachtgever eist van de schilder zwijgplicht, en dat tegen een indrukwekkende som geld.  Die zwijgplicht roept vragen op, natuurlijk.   Geleidelijk aan evolueert de roman naar een soort thriller waarbij geleidelijk aan duidelijk wordt in welke vieze papieren de kunstenaar zich gewurmd heeft.  Verf met een geurtje, in ieder geval.  En dat allemaal verteld vanuit het standpunt van een schilderij: moedig, baanbrekend, maar, helaas, niet altijd overtuigend want op bepaalde momenten steekt inconsequentie en dus ook ongeloofwaardigheid de kop op.  Zeker als het doek, dus de verteller van deze roman, sommige woorden van de mens niet blijkt te kennen, maar bij andere woorden helemaal niet blijft stilstaan.
Een merkwaardig boek, zeker omdat het ook een fleem van spanning bezit die vooral draait rond de ontrafeling van de mysterieuze opdracht en opdrachtgever, die Specht heet, vandaar de titel van de roman SPECHT EN ZOON.