dinsdag 30 september 2014

De storm van WILLIAM SHAKESPEAREKOMEDIES VAN SHAKESPEARE
(Vertaling WILLY COURTEAUX, verzameld werk)

The Tempest/ de storm

Met King Alonso, de koning van Napels

Good wombs have borne bad sons:  Een goede schoot draagt soms een boze zoon

Weigh our sorrow with your comfort: Weeg dus in gelaten wijsheid de troost af tegen ’t leed


Let us not burthen our remembrances with a heaviness that’s gone: Bezwaren we ons geheugen niet met leed dat nu voorbij is.