maandag 1 september 2014

roman van A.M. HOMES

Het kan gebeuren: succesrijke TV-bazen die uit de bol gaan, zeker als ze hun vrouw betrappen in bed met hun bloedeigen broer.   George, de hoorndrager in dit tafereel, slaat zijn vrouw de schedel in.  Uiteindelijk overlijdt ze wat later in het ziekenhuis.   George wordt gevangengenomen en zijn broer, Harry, blijft achter met een diepe rouw voor zijn geliefde, zijn overleden schoonzus.   Hij neemt de zorg van haar twee kinderen op zich en hij nestelt zich in het huis van zijn geïnterneerde broer.  Als de vrouw van Harry verneemt, wat de oorzaak was van het overlijden van haar schoonzus, beslist ze om te scheiden.  Daar zit George, in zak en as, in een huis dat niet het zijne is.   Gelukkig is er nog zijn job als docent geschiedenis en zijn groot onderzoeksproject, namelijk een biografie over de Watergatepresident, Richard Nixon.   Dat is, in grote lijnen, de verhaalstof van MAY WE BE FORGIVEN, de roman van de Amerikaanse schrijfster A.H. HOMES.   Er gebeurt veel dus, een voldoende dosis verhaalspanning is gegarandeerd.   En het boek is ook leerrijk: het leert ons niet alleen een en ander over Richard Nixon, de enige president uit de geschiedenis van de VS die moest aftreden.   Maar ook hangt deze lijvige roman een beeld op van het doorsnee leven van de hedendaagse New Yorker.  Inderdaad, medicatie speelt een belangrijke rol om het leven aan te kunnen. Inderdaad, de televisie en de pers zijn alomtegenwoordig in het straatbeeld. Inderdaad, er wordt nogal wat gegeten… het boek doet de lezer voortdurend honger krijgen, zoveel wordt er gegeten doorheen het verhaal.  Inderdaad, Amerikaanse vrouwen lijken ontspannen en luchtig om te gaan met seks en daten volop met mannen, ook al zijn ze getrouwd.   Maar die Amerikaanse vrouwen worstelen dan ook meestal met vreemdsoortige psychische demonen die hun gedrag dan meteen ook weer aberrant maken.  Maar tegelijkertijd wil A.M. Homes je als lezer doen nadenken over jij zou reageren als je vrij bruusk ontslagen wordt.  Of als je merkt dat meer en meer behoeftige mensen zich in je biotoop komen nestelen en je bestaan inpalmen.  Of als dokters je vragen of je broer deel kan uitmaken als experiment voor psychische delinquenten?  Of als je merkt dat je machteloos staat tegenover de medische kringen die zich dominant gedragen?
Je hoort het: een veelzijdige roman met een sterke spankrant en die veel stof tot nadenken oplevert.   Het boek kon wel wat korter, want sommige dialogen in het boek zijn overbodig.

Een leuk weetje over de roman
De hoofdfiguur loopt de Amerikaanse auteur Don De Lillo tegen het lijf op straat en vraagt hem of Nixon iets te maken had met de moord op JF Kennedy.

Geplukt uit het boek

p. 145: There’s no reason the World is in as bad shape as it is, except that people are so fucking passive and immobile and focused on what can’t happen and what can.

p. 178: My mind leaps to my theory about presidents – that there are two kinds, ones who have a lot of sex and the others who start wars.

p. 257: … how television binds us as Americans – we are what we watch.

p. 448: Isn’t it up to you, to make something happen?

p. 465: It’s just so terrible… being human.