dinsdag 23 augustus 2016

STRIP: PersepolisMarjane Satrapi werd in Iran geboren en als jonge vrouw emigreerde ze naar Frankrijk.  Satrapi is striptekenaar en heeft de inspiratie voor haar strips gevonden in de geschiedenis van haar familie, en bij uitbreiding van haar land en van haar cultuur.   Zo tekende ze de strip PERSEPOLIS met een verhaal dat begint in 1979, het jaar van de revolutie waarin de despotische sjah werd afgezet en werd vervangen door de islamitische republiek van Ayatollah Khomeiny.  Gedaan met de terreur en de onderdrukking, dachten de burgers, maar wat blijkt?  Ook het religieus regime is al even genadeloos als de vorige verdrukkers of om het met de woorden uit de strip te zeggen: ‘zo werden alle revolutionairen van gisteren de gezworen vijanden van de republiek.’  Het interessante aan deze strip is dat het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van het jong meisje dat in het begin van de strip diepgelovig is en op het einde haar geloof afzweert.   De jonge Marjane wil zelfs profeet worden waarbij ze zich liet inspireren op Zarathoestra die ooit zei dat alles vertrekt van drie regels: Goed gedrag, goede woorden, goede daden.