donderdag 1 mei 2014

Boek: De soldaat factuur en Rachel

 SOLDAAT-FACTEUR EN RACHEL
(uitgave van 1986 bij DEDALUS) van Arne SIERENS

Opvoering op 28 oktober 1986
Arne Sierens als LOUIS en Gert Portael als RACHEL
Soldaat Louis laat zijn liefdesbrieven schrijven en overhandigt die als postbode aan zijn geliefde.

Geplukt uit het stuk

p. 5: ’t Is een oorlog van arme mensen geweest

p. 23: ‘k Ging een brief schrijven naar de koning dat ’t moest gedaan zijn

p. 29: we zijn allemaal schaapkes en onzelievenheer is onze herder, zei mijn moeder. Soldaten zijn de grootste schapen, meest schaap van al.