dinsdag 26 juli 2016

BOEK: Buitengewone bibliotheken
Een bib op de rug van een olifant? Of een bib op een rivierboot?  Of in een telefooncel, een treinstation, park of zelfs in je eigen achtertuin? Zo opent het origineel boek van Alex Johnson over vindingrijke ontwerpen en initiatieven die ervoor zorgen dat mensen boeken kunnen lezen, zonder ze te moeten kopen. De auteur verrast de lezer van dit boek door de gulle insteek van iemand die boeken uitleent in Manilla bv. de Reading Club 2000. Of er is de Ourshelves Lending Library in San Francisco die gelooft dat kunst voor de gemeenschap moet bestaan en moet gedeeld worden.  De auteur behandelt achtereenvolgens bibliotheken in beweging dat zijn dan vooral de e-books, dierenbibliotheken, minibibliotheekjes, grote bibliotheken, thuisbibliotheken en mobiele bibliotheken. 

Een aantrekkelijk geschreven boek met al even verleidelijke foto’s van bibliotheken in hun diverse gedaanten.